Dodatkowe Ubezpieczenie Komunikacyjne – warto?

Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowym ubezpieczeniem dla kierowców, ale zapewnia wypłatę odszkodowania tylko poszkodowanej osobie trzeciej w wypadku, którego sprawcą był ubezpieczony. Jeżeli w wyniku tego wypadku zniszczeniu ulegnie samochód ubezpieczonego, ubezpieczyciel nie wypłaci mu za to odszkodowania, ponieważ OC tego nie obejmuje. Jakie dodatkowe umowy warto zawrzeć, kiedy kupuje się ubezpieczenie OC?
Ubezpieczenie AC na wypadek własnych szkód

Ubezpieczenie komunikacyjne AC, czyli Autocasco, chroni finansowo ubezpieczonego na wypadek uszkodzenie, zniszczenia lub kradzieży pojazdu. W przypadku tego ubezpieczenia zakres ochrony będzie się różnił w zależności od ubezpieczycieli, a od niego będzie zależała składka. Ochroną może zostać objęte również standardowe wyposażenie samochodu, jak i wyposażenie dodatkowe (pokładowy komputer, immobilizer, specjalne wykończenie wnętrza).

Podstawowy zakres ochrony AC obejmuje szkody powstałe w wyniku:
– wypadku lub kolizji z innymi pojazdami, ludźmi, zwierzętami, które znajdowały się poza ubezpieczonym pojazdem,
– uszkodzenia pojazdu,
– kradzieży lub próby kradzieży, np. limuzyny w warszawie
– działania zjawisk atmosferycznych.

 

Oczywiście nie każda szkoda jest objęta finansową odpowiedzialnością ubezpieczyciela. Wyłączenia odpowiedzialności obejmują m.in. szkody powstałe w wyniku lekkomyślnego postępowania kierowcy, rażącego niedbalstwa, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, wad fabrycznych. Odszkodowanie nie należy się również wtedy, kiedy pojazd nie ma ważnej rejestracji i badania technicznego.

Ubezpieczenie Assistance na drogę

Assistance ma gwarantować pomoc medyczną, serwisową i informacyjną w razie wypadku lub awarii pojazdu. Poszerza ono zakres ubezpieczenia AC. Może obejmować:

– odholowanie pojazdu do warsztatu,
– zapewnienie pomocy przy zmianie koła lub w sytuacji zgubienia kluczyków,
– zaoferowanie auta zastępczego lub zastępczego kierowcy,
– zorganizowanie i opłacenie noclegu w nagłej sytuacji.